De Stichting

De eretitel ‘Venlonaer van ’t Jaor’ heeft tot doel alle inwoners van de gemeente Venlo bewust te maken van het functioneren van personen, verenigingen of organisaties die een buitengewone verdienste hebben of een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de Venlose samenleving. De belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van de eretitel is, dat er bij die verdienste en/of prestatie sprake moet zijn van een promotioneel effect voor de stad Venlo. Dat kan zijn op het gebied van onder andere sport, onderwijs, cultuur of ondernemerschap. De kandidaat voor de eretitel hoeft niet in Venlo te wonen of uit Venlo afkomstig te zijn, als de verdiensten voor de stad Venlo maar aantoonbaar zijn.

Historie

Aan het eind van de jaren zeventig kwam het idee op bij het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap, oftewel de Venlose ‘Hermenie’, om een eretitel ‘Venlonaer van ’t Jaor’ in te stellen. Dit voornamelijk door de inzet van de toenmalige beschermheer Jan Zeelen. In het begin van de jaren tachtig werd op initiatief van het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap de onderscheiding ‘Venlonaer van ‘t Jaor’ officieel in het leven geroepen.

Venlonaer van ‘t Jaor kon men worden als men iets heel bijzonders voor de Venlose Gemeenschap had betekend. De keuze van de eenmaal per jaar te benoemen Venlonaer werd door een speciaal in het leven geroepen Stichting gemaakt, waarin de ‘Hermenie’ uiteraard vertegenwoordigd was. De eerste voorzitter van deze Stichting was de vroegere anaesthesist Harm Waterborg.

In de periode 1982 – 2001 is aan een twintigtal Venlonaren of Venlose Stichtingen de titel Venlonaer van ‘t Jaor uitgereikt, waarvan de overleden Funs van Grinsven het boegbeeld vormt. De verkozen Venlonaeren excelleerden op het gebeid van cultuur, volkscultuur en sport tot het op bijzondere wijze sociaal maatschappelijk actief zijn. Na een stop van twee jaar wordt vanaf 2004, op basis van nieuwe criteria en op voordracht van de bevolking, door een nieuw bestuur de eretitel weer jaarlijks uitgereikt. Uit de ingezonden kandidaten maakt het bestuur een keuze en legt die voor aan het Comite van Advies onder voorzitterschap van de Burgemeester. Het jaar dat vermeld wordt is het jaar van verdienste. De uitreiking vindt elk voorjaar plaats in het Venlose Stadhuis.

Leden

Toine Hazenbosch

Voorzitter

Rob Jacobs

Penningmeester

Carina van 't Hof

lid

Lambert Kuijpers

Secretaris

Sjuul Dings

lid

Annemiek Kok - Verheijde

Lid