Ton Janssen

Venlonaer van 't Jaor 2012

in haar vergadering van 18 februari heeft het bestuur van de Stichting Venlonaer van ’t Jaor uit vele inzendingen een keuze gemaakt wie de eretitel “Venlonaer van ’t Jaor 2012” krijgt toegewezen. In totaal werden er 31 kandidaten door de inwoners van de Gemeente Venlo voorgedragen. Na ampel beraad en zorgvuldige toetsing van de criteria is de titel Venlonaer van ’t Jaor 2012 toegekend aan

de heer Ton Janssen van Mts. “Tasty Tom” Janssen-Kusters

DE MOTIVATIE HIERVOOR IS ALS VOLGT:

Ton Janssen is een “beroemdheid” in de tomatenteelt. In 1994 werd hij met twee collega’s uitgenodigd voor een live-discussie op de Duitse televisie, waar de Nederlandse tomaat als “Wasserbombe” werd betiteld. Dit was het signaal voor Ton Janssen om iets nieuws uit te vinden.

Met een zestal collega’s in Nederland (als telersvereniging in Limburg, Brabant en het Westland) nam hij in 1995 de “Campari” tomaat als uitgangspunt voor de Tasty Tom tomaat, waar een heel strikt teeltrecept voor ging gelden. Ton Janssen koos bewust voor geen expansieve groei van zijn bedrijf en legde zich toe op de Tasty Tom tomatenkweek en de daarnaast belangrijke PR voor de tuinbouw.

Ton Janssen werd genomineerd voor de Venlose ondernemersprijs in 2010. Hij is voorzitter van de telersvereniging en ere-ambassadeur van de tomaat. Voor de Floriade werd hij gevraagd om in het Huis van de Smaak namens de Nederlandse glastuinbouw de tomaat, maar ook andere groenten te promoten. Hij is daar een van de toonaangevende deskundigen gebleken; dit ook in het illustreren wat er bij de teelt, oogst, bestrijding van ongedierte en het bewaren van groenten allemaal komt kijken. Er werden 60.000 kilo tomaten en vele andere groenten aan de 1,4 miljoen bezoekers voorgeschoteld. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen; het Huis van de Smaak won de Floriade Award voor beste inzending. Tasty Tom werkte op de Floriade mee met de Smood Smart Food Factory en deze tomaten waren ook te koop in de streekproductenwinkel op de Floriade Street. Op deze manier functioneerde Ton Janssen ook als Venlose ondernemende brug naar de regionale Floriade van 2012.

Natuurlijk is Ton Janssen zowiezo altijd te vinden in binnen- en buitenland op alle mogelijke beurzen om het product Tasty Tom te promoten, zoals recentelijk nog op de Grüne Woche in Berlijn.

Op bovengenoemde gronden is besloten de eretitel “Venlonaer van ’t Jaor 2012” toe te kennen aan “Tasty Tom” – Ton Janssen van Mts. Janssen-Kusters.

Hiermee volgt Ton Janssen De Twee Gebroeders BV op aan wie verleden jaar de eretitel werd verleend.

DE HULDIGING

De huldiging van de ‘Venlonaer van ’t Jaor 2012’ vond plaats op donderdag 16 mei. Om klokslag 18.30 uur ging de bijeenkomst in de parterre van het Venlose stadhuis van start. u kunt hier kijken naar een aantal foto’s van de uitreiking.