Evert Thielen gehuldigd als Venlonaer van ’t Jaor 2019

De uitreiking moest een aantal keren worden uitgesteld, maar afgelopen week werd Evert Thielen alsnog in het zonnetje gezet. In de parterre van het Stadhuis ontving hij de medaille en oorkonde uit handen van burgemeester Scholten. Reeds in juli 2020 werd Evert Thielen door de stichting Venlonaer van ’t Jaor verkozen tot Venlonaer van ’t Jaor 2019.

Zo kwam er van uitstel, geen afstel. Vanwege de geldende richtlijnen rondom het coronavirus kon de huldiging niet plaatsvinden in dezelfde vorm als voorgaande jaren. Thielen werd met zijn gezin uitgenodigd voor een diner met burgemeester Antoin Scholten en voorzitter van de stichting Venlonaer van ’t Jaor, Toine Hazenbosch. Tussen de gangen door werd hij echter naar het stadhuis geleid, waar hij in klein gezelschap alsnog de verdiende huldiging plaatsvond. Tijdens de korte ceremonie, nam ook de Venlonaer van ’t Jaor zelf het woord. Zichtbaar geëmotioneerd vertelde hij over hoe de tentoonstelling in het Limburgs Museum, die een overweldigend succes bleek voor de hele stad Venlo, heeft beleefd. De Venlose kunstenaar ontvangt de titel naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling die in 2019 te zien was in het Limburgs Museum. Daar trokken toen ruim 110.000 mensen uit het gehele land naartoe.

Afgelopen september werd bekend gemaakt dat Thielen in 2024 terugkeert in Venlo. Dan is er in Museum van Bommel van Dam een tentoonstelling te zien met nieuw werk van de kunstenaar. Tijdens zijn toespraak blikte Thielen alvast vooruit naar deze expositie, waarvoor de voorbereidingen op de achtergrond in volle gang zijn. Het beloofd een tentoonstelling te worden, waarin Venlo centraal staat. De omvang van het geheel zal tevens groter zijn dan de vorige keer, met ook voor het Limburgs Museum nieuwe veelluiken, in totaal ongeveer 130 tot 140 stuks.