Twee Gebroeders van Venlo

Venlonaer van ’t Jaor 2011

In haar vergadering van 1 maart heeft het bestuur van de Stichting Venlonaer van ’t Jaor uit meer dan 160 inzendingen een keuze gemaakt wie de eretitel “Venlonaer van ’t Jaor 2011” krijgt toegewezen. In totaal werden er 65 kandidaten door de inwoners van de Gemeente Venlo voorgedragen, een absoluut record. Na ampel beraad en zorgvuldige toetsing van de criteria is de titel Venlonaer van ’t Jaor 2011 toegekend aan ‘De Twee gebroeders van Venlo BV’.

Het gegeven dat in 2011 dit Venlose bedrijf haar 50 jarig jubileum vierde betekende niet alleen een mijlpaal voor de onderneming zelf, maar ook voor de hele Venlose binnenstad. In al die 50 jaar hebben de Twee Gebroeders er met hun medewerkers voor gezorgd dat vele Duitse kooptoeristen de weg naar Venlo wisten te vinden. Daarmee werd door dit bedrijf een sterke economische impuls gegeven aan Venlo als koop- en verblijfscentrum, iets waar naast de eigen zaak, vele ondernemers in de binnenstad ook nu nog van profiteren. De reclame activiteiten tot ver over de grens zorgen voor een positief imago van de stad en hebben een nawijsbaar effect op de bestedingen van onze oosterburen in Venlo.

Sinds het begin van de ‘Butterfahrt’ begin jaren zestig is de stad al lang niet meer interessant voor prijsgunstige inkopen, maar steeds meer geworden tot een aantrekkelijk, kleinschalig verblijfsgebied met veel kwaliteit en diversiteit aan winkels, horeca, musea, festiviteiten etc. Venlo is een begrip geworden in heel Nordrhein-Westfalen. De bijdrage van de Twee Gebroeders BV in deze ontwikkeling was, is en blijft van groot belang.

Wij zijn derhalve, met iedereen die deze kandidaat heeft voorgedragen, van mening dat de eretitel Venlonaer van ’t Jaor 2011 moet worden toegekend aan De Twee Gebroeders van Venlo BV. In dit verband moet worden vermeld dat ook een van de grondleggers de heer Geurt Snetselaar diverse keren werd genoemd door de inzenders.